Bilsa Haftalık Ders Dağıtım


"HDD ile hatırı sayılır zaman, enerji ve emek tasarrufu..."
Okulun Haftalık Ders Programı, pedagojik değerlerle yönetici ve öğretmenlerin istekleri göz önünde bulundurularak hazırlanır. Öğretmen, sınıf ve fiziki mekanların haftalık programları tek ya da çarşaf halinde hazırlanabilir:

 

 

 

Ders, sınıf, derslik ve öğretmen kayıtları, Ders Programı; öğretmene ders tahsis etme, derslikleri ayırma
Öğretmenlerin özel istekleri, öğretmenlerin ders programlarındaki boş dersleri eleme
Çizelgeler hazırlandıktan sonra istenilen değişikliklerin ayrıca manual olarak ayarlanması
Derslik çizelgelerini, öğretmen, sınıf bilgileri ile diğer bilgileri yazdırma.

Pencereyi kapatmak için tıklayınız