Bilsa Taşımalı Eğitim Modülü


"İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin çok geniş kapsamlı Bilgi Bankası."
Modül, Taşımalı Eğitim konusundaki iş ve işlemlerin bilgisayar ortamında daha kolay ve pratik hale getirilmesini sağlar. MEB Programı ile entegredir:

 

 

 

İhale eksiltme tutanağı, muammen bedel tespit formu,
Ücret dağıtım çizelgeleri vb.

Pencereyi kapatmak için tıklayınız